Nowy rekord liczby upadłości w Polsce (I kwartał 2023)

Liczba upadłości konsumenckich w I kw. 2023 r.


Zgodnie z danymi Ministerstwa Sprawiedliwości, w I kw. 2023 r. zarejestrowano 5.550 upadłości konsumenckich, co oznacza wzrost o ok. 7,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost ten wynika przede wszystkim z utrzymującego się wysokiego poziomu zadłużenia Polaków.

Jeśli chodzi o kształtowanie się liczby upadłości konsumenckich w Polsce, to w całym ubiegłym roku zarejestrowano ich łącznie 24.457. Oznacza to wzrost o ok. 20,2 proc. w stosunku do roku 2020.

Czym są upadłości konsumenckie i jak wygląda procedura ich ogłaszania? Upadłość konsumencka, zwana też upadłością indywidualną, jest sposobem na złagodzenie skutków długów, które dana osoba nie jest w stanie spłacić. Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć zadłużony konsument. Następnie sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości.

Procedura ogłaszania upadłości konsumenckiej w Polsce wymaga od zadłużonego skorzystania z pomocy specjalistycznego doradcy finansowego, który musi potwierdzić, że dana osoba nie jest w stanie spłacić swoich długów. Doradca finansowy sporządza wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i wzywa wszystkich wierzycieli do zgłaszania swoich roszczeń. Wierzyciele mają określony czas na zgłoszenie roszczeń, a następnie zadłużony może uzyskać zwolnienie z długów po spełnieniu określonych warunków.


 

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Ważne jest, aby wiedzieć, że upadłość konsumencka nie jest panaceum na wszystkie problemy zadłużenia. Osoba, która ubiega się o upadłość konsumencką, musi liczyć się z długim i skomplikowanym procesem. Co więcej, wnioskodawca musi wykazać, że nie ma możliwości spłaty długów i że nie ma żadnych sposobów na ich zmniejszenie.

Tak więc, wysoki poziom zadłużenia Polaków wciąż wpływa na liczbę upadłości konsumenckich w naszym kraju. Jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której nie jesteś w stanie spłacić swoich długów, ważne jest, abyś wiedział, że istnieje rozwiązanie, które może Ci pomóc – upadłość konsumencka.

Jeśli jednak zastanawiasz się nad podjęciem tego kroku, zawsze porozmawiaj z doradcą finansowym, który pomoże Ci wybrać najlepszą możliwą opcję. Możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest realna i może uchronić przed kosztownymi konsekwencjami pogłębiającego się zadłużenia.

Skontaktuj się z nami    Aby przedstawić ofertę a także udostępnić dane do naszych partnerów celem weryfikacji możliwości przeprowadzenia upadłości konsumenckiej potrzebujemy uzyskać poniższe zgody.

    Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie każdej ze zgód jest dobrowolne i mogę ją wycofać w każdej chwili zgodnie z treścią polityki prywatności dostępnej na stronie https://niedluznik.pl/privacy-policy/, oraz że przesyłanie wskazanych informacji będzie łączyć się z przetwarzaniem moich danych osobowych (podanych na formularzu kontaktowym lub w dalszej korespondencji z Administratorem) co w tym przypadku jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

    Znajdź nas na facebooku!

    Polityka prywatności i cookies

    © 2022 powered by DG9 Sp. z o.o.